Речник лингвистичких термина

Пројекат Израда Речник лингвистичких термина реализује се у оквиру Одсека за стандардни језика, а њиме руководи др Светлана Слијепчевић Бјеливук, виши научни сарадник. У овом пројекту од 2021. године учествују сарадници и из осталих одсека Института, у зависности од својих ужих компетенција. Тренутно на њему ради десет сарадника и троје стипендиста.

Циљ овог пројекта јесте израда савременог специјалног академског речника (електронског и штампаног издања). Пред вама се налази електронска верзија која садржи кључне термине из четрнаест домена. Очекујемо да ће се области ажурирати једном годишње, а критеријуми за допуњавање Речника базирају се на односу центар−периферија, попуњавамо најпре централне термине за уже терминосистеме, а затим шире, карактеристичне најпре за српску лингвистичку терминологију, и на крају мање познате и ређе коришћене.

Захваљујемо се овом приликом још једном свим рецензентима на доброј вољи и пажљивом читању, јер су нам сви коментари омогућили не само квалитетнији садржај већ и научни (и лични) развој.