директни говор

директни говор непосредан говор једног лица пренесен у текст у неизмењеном облику, онако како је изговорен и један од два главна начина преношења нечијег говора, управни говор. Директни говор је употреба стварног исказа, без граматичких модификација, нпр. случај директног питања је „Да ли ће он стићи на време?ˮ, упита Ана, док би индиректно питање гласило Ана упита да ли ће он стићи на време. Исп. неуправни говор, индиректан говор.