графодериват

графодериват хибридна изведеница, најчешће (али не нужно) српскоенглеског порекла, настала комбинацијом различитих интерпункцијских знакова и/или поигравањем са правописним и језичким правилима (Nо̀vax Nо̀vak и vа̏x, Kiflizzakiflica и pizza, тип пице на чијој ивици се налазе кифлице). Графодеривати су популарни у језику реклама, маркетингу, огласима, у дискурсу друштвених мрежа итд.