хибридизација

хибридизација (од хибрид < лат. hybrida ‘мешанац, мелез’ < грч. ὕβρις [hýbris]; енгл. hybridization) процес стварања нових речи од елемената разнородних по пореклу. Исп. хибрид.

Литература:
Ћорић, Божо,
Творба именица у српском језику (одабране теме), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.