хибрид

хибрид (лат. hybrida ‘мешанац, мелез’ < грч. ὕβρις [hýbris]; фр. hybride, енгл. hybrid) реч која настаје у процесу хибридизације и одређује се спрам критеријума порекла саставних делова који је чине. Хибриди подразумевају три класе речи настале од мешавине домаћих и страних творбених елемената: 1) основни део је страног порекла, а формантски домаћег порекла (на̀фта̄ш, корона́ција); 2) основни део је домаћи а формантски страни (мѐтајезик, вѐзиста, звездома̀нија); 3) оба конституента су страног порекла, али не потичу из истог језика (антидо̀пинг, лопо̀влук).

Литература:
Ћорић, Божо,
Творба именица у српском језику (одабране теме), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.