универб

универб (од лат. unus ‘један’ + verbum ‘реч, глагол’) реч настала као резултат универбације. Исп. универбација, мотивација.

Литература:
Ћорић, Божо,
Творба именица у српском језику (одабране теме), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.