проста реч

проста реч немотивисана реч, реч за коју се на синхроном плану не може утврдити значењска ни обличка веза са неком другом речју.