агенс

агенс (лат. agens) вршилац радње; живи ентитет или природна самоактивна појава; једна од честих семантичких улога за коју не постоји јединствена морфосинтаксичка категорија; у српском језику већином на месту субјекта. Исп. субјекат.