аколада

аколада (фр. accolade ‘загрљај’) интерпункцијски знак у виду витичасте заграде која може обухватати више редова [{}], витичаста заграда.

Литература:
Клајн, Иван, Милан Шипка, Велики речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј, 2006.