заграда

заграда 1. интерпункцијски знак којим се одваја уметнути, секундарни или споредни део текста који има особину допунског податка, објашњења или коментара. Иако овом функцијом заграда може заменити запету и црту, од њих се разликује по томе што се заградом више истиче карактер накнадне допуне. Допуном у загради може да се прецизира у тексту употребљен израз, односно дају његове варијације, синоними, додатна објашњења, умећу разни коментари, опаске, навођења итд. Постоји неколико типова заграда: обла ( ), угласта [ ], витичаста{ }, тупоугла < >, који у зависности од врсте текста имају и различите функције. 2. правописни знак који се користи да означи други облик исте речи, нпр. таксист(а); као допуна скраћене или непотпуне речи, нпр. књига је довршена 20. ок(тобра); да укаже на могућност замене речи неједнаког значења, нпр. израз (по)гледати смрт у очи значи излагати (изложити) се смртној опасности итд. Исп. ортографија, правопис, правописни знак.