бирократизација

бирократизација појава која се заснива на аутоматском преношењу и ширењу особености административног стила на остале стилове, подстилове и жанрове стандардног језика; веома је раширена и негативно утиче на говорну културу. Исп. бирократски језик.