аутоматско превођење

аутоматско превођење 1. део рачунарске лингвистике који истражује употребу компјутерског софтвера за превођење текста или говора са једног природног језика на други, машинско превођење. 2. преводилачки процес у коме компјутерски софтвер преводи текст или говор са једног природног језика на други. Аутоматско превођење захтева састављање двојезичне или вишејезичне базе термина, израза, граматичких правила и структура и великог броја примера на основу којих би систем могао да одреди делове циљног текста који одговарају деловима изворног текста. Неки од програма који се користе за аутоматско превођење дозвољавају подешавање за одређене области или професије, а други користе садржај доступан на интернету у циљу проналажења језичких образаца. Најкоришћенији софтвер за аутоматско превођење је Гугл транслејт (енгл. Google translate). Исп. машинско превођење.

Литература

Вуковић, Марија Д., Јелена Д. Рајовић, „Утицај машинског превођења на квалитет превода стручних текстова са енглеског на српски језикˮ, Баштина 49, 2019, 117–127.