форензичка лингвистика

форензичка лингвистика (форензичка < лат. forēnsis ‘пред форумом’ + лингвистика) интердисциплинарна научна дисциплина која представља спој лингвистике и форензике, те се сматра граном примењене лингвистике. Бави се анализом узорака говорног и писаног језика у кривичним случајевима и грађанским споровима у којима је језик који је неко употребио део доказа, а неретко и једини доказ. Време настанка ове дисциплине не може се јасно утврдити, али се зна да је термин ф. л. увео шведски лингвиста Јан Свартвик 1968. године. Ипак, до деведесетих година прошлог века није било покушаја да се утемељи нова дисциплина или методологија. Захваљујући раду британског лингвисте Малкома Култарда, који је касније постао први професор ф. л, поново се скреће пажња на значај ове научне дисциплине. Њоме су се активно бавили и Џон Олсон, аутор првог уџбеника из ове области, затим Роџер Шај, Дајана Идс, Џон Гибонс и Ханс Книфка. Оснивају се удружења и покрећу часописи, те 1991. године са радом почиње Међународно удружење за форензичку фонетику и акустику (IAFPA), а 1993. Међународно удружење форензичких лингвиста (IAFL). Приликом истраживања лингвисти се служе знањима из анализе дискурса, прагматике, семантике, дијалектологије, форензичке фонетике, социологије итд.  Један од кључних појмова у ф. л. јесте контекст. Сваки текст који је употребљен у грађанском или криминалистичком контексту сматра се форензичким текстом и може бити предмет анализе (нпр. претећа или опроштајна писма, признања, изнуде, дневници, СМС поруке, мејлови). Неке од области које обухвата ф. л. јесу следеће: утврђивање идентитета говорника, утврђивање ауторства, форензичка транскрипција, форензичка анализа дискурса, форензичко тумачење. Исп. лингвистика, анализа дискурса, текст, транскрипција.

Литература

Никола Благојевић, „Како нас одаје језик? Форензичка лингвистика ‒ проблем ауторства”, Недогледи, 2 (2), 2014: 54‒59.

Dragan Manojlović i Lidija Nikolić-Novaković, „Forenzička lingvistika – uporedno pravni i kriminalistički aspekti”, Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa, 3, 2009: 109‒128.

John Olsson, Forensic Linguistics, London‒New York: Continuum, 2008.

Piter Tiršma (Peter Tiersma), Шта је форензичка лингвистика?, Безбедност : часопис Државног секретаријата за унутрашње послове НР Србије, 56 (2), 210‒216.

<https://www.czechency.org/slovnik/FORENZN%C3%8D%20LINGVISTIKA> [Последњи пут приступљено 25. 2. 2022. године].