етикеција

етикеција 1. утврђени начин понашања, опхођења у одређеним приликама у друштву (на двору, у дипломатији и сл.), бонтон; 2. кодекс језичког понашања једног народа. Говорна e. захтева поштовање одређених правила учтивог језичког понашања у одређеној ситуацији и манифестује се као главна слика у говорним чиновима (молбе, питања, захвалности, поздрава итд.). Говорни чин остварује се по посебним правилима, прихваћеним у датом друштву и у датом времену, која се одређују многим ванлингвистичким факторима: узрастом учесника говорног чина, официјалним или неофицијалним односом међу њима итд.