генитивни знак

генитивни знак правописни знак [^] који се пише над самогласником и који обележава да се тај самогласник изговара као дуг, знак дужине. Њиме се најчешће обележава генитив множине именице када се овај облик пише подударно с истом том именицом у генитиву једнине, а контекст није довољан да отклони недоумицу, нпр. школа без учитељâ (више њих). Такође, пише се (необавезно) да би се, у говорном језику или у поезији, обележио дуги самогласник који је настао сажимањем двају самогласника, нпр. кô (< као).