верзална скраћеница

верзална скраћеница скраћени начин писања вишечланог назива који подразумева писање почетних слова тог назива, акроним. Верзална скраћеница се пише великим словима без скраћеничких тачака и међусловних белина. Овако се најчешће скраћују називи установа, институција, агенција, организација, држава, административних јединица и сл. Неке од њих функционишу као имена (BBC, FBI, CNN, MTV, NBA, UNESCO итд.), а друге као опште именице (CD, DVD, PC итд.). Могу се преузети у изворном облику, пресловити у ћирилицу (уз прилагођавање инвентару слова српске ћирилице) или прерадити према читању, а начин њиховог уклапања у дати контекст при писању или говорењу (читању) образложени су у Правопису српскога језика. Исп. скраћеница.