надредни знак

надредни знак графички знак, додатак, обележје који се додаје неком слову да би означио његову различиту гласовну вредност у односу на друга слична слова, дијакритички знак.