ортоепија

ортоепија (грч. ὀρθοέπεια [orthoépeia]) 1. правилан изговор; правоговорење 2. свеукупност изговорних норми стандардног језика 3. наука о правилном изговору.