минимални пар

минимални пар 1. две језичке јединице које се међусобно разликују само по једном обележју; две речи које се разликују у значењу кад им се промени један глас (нпр. писати/дисати, роба/риба). 2. два гласа која се разликују само на основу једног дистинктивног обележја, тј. у само једном сегменту (нпр. лу̑к/лу̏к; па̂с/па̏с (разлика је у квантитету); се̏ло/сѐло; ко̏са/ко̀са (разлика је у квалитету)). Исп. глас.