природни језик

природни језик систем вербалне комуникације унутар и између људских заједница, настао природним путем уз историјски развој.