творбена категорија

творбена категорија подразумева различите творбене типове исте ономасиолошке базе; још и творбено-семантичка категорија. У исту творбену категорију долазе изведенице према критеријуму општег значења, независно од врсте мотивне речи. На пример, апотѐка̄р и пе̏ка̄р припадају истој творбеној категорији, али различитим творбеним типовима јер је именица апотѐка̄р мотивисана именицом, а пе̏ка̄р глаголом. Као најчешће творбене категорије за класификацију именица издвајају се: nomina agentis, nomina actoris, nomina attributiva, nomina loci, nomina mota, nomina essendi.

Литература:
Ћорић, Божо,
Творба именица у српском језику (одабране теме), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.