творбена основа

творбена основа део мотивне речи који учествује у творби мотивисане реч; среће се понегде и назив творбена база. Може бити састављен из граматичке основе или корена. Сама т. о. нема увек уједначен лик. Она може бити обезвучена (клу̑бклу̑пскӣ), проширена (Бо̏снабо̀санскӣ), палатализована (ма̑јкама̑јчинскӣ), редукована итд.

Литература:
Ћорић, Божо,
Творба именица у српском језику (одабране теме), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.