творбени ланац

творбени ланац низ речи које су међусобно творбено повезане тако што је свака следећа мотивисана претходном: гра̑дгра̀дскӣпрѝградскӣ.