вештачки језик

вештачки језик помоћни језик који настаје као конструкт поједин(а)ца и намењен је међународној комуникацији, тј. општењу између представника различитих језика (нпр. есперанто).

Литература

Bugarski, Ranko, Uvod u opštu lingvistiku, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1995.