адвербијализација

адвербијализација (од адвербијал < лат. adverbialis ‘прилошки’ < adverbium ‘прилог’) посебан вид конверзије при којој настаје прилог; адвербизација, поприложење. Уп. конверзија.