дијалектолошка картографија

дијалектолошка картографија в. лингвистичка географија; дисциплина која подразумева конципирање лингвогеографских карата (регионалних, националних и др. / фонолошких, морфолошких, синтаксичких и др.) на којима се представља географски распоред одређених језичких појава. Исп. дијалекат.

Литература:
Chambers, J. K., Peter Trudgill, Dialectology, Second edition, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.