дијасистем

дијасистем (од дија- < грч. διά [diá] + систем < грч. σύστημα [sýstēma]) графички представљен систем двају или више дијалекатских система који илуструје истоветности и разлике разматраних варијетета, одн. њихове структурне разлике, и показује систематску природу односа у којем се они налазе.

Литература:
Chambers, J. K., Peter Trudgill, Dialectology, Second edition, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.