две тачке

две тачке 1. интерпункцијски знак, двотачка [:]. Као интерпункцијски знак најчешће се пише иза дела реченице који упућује на набрајање, конкретизацију, допуну или објашњење неког садржаја. Такође, пише се и иза дела реченице који упућује на то да ће се наводити туђе речи. 2. правописни знак који се користи иза текста дефиниције, анализе, закључка и сл. ако им следе примери; у потписима/натписима под/над ликовним делима, иза имена аутора а испред наслова дела и у појединим струкама са значењем „према”. Исп. интерпункција, правопис.