фемининум

фемининум (лат. fēminīnum ср. р., fēminīnus м. р. ‘који је женског рода’ < fēmina ‘жена’) облик или именица женског рода; један од граматичких родова. Исп. социјални фемининатив.