хаплологија

хаплологија (од хапло- < грч. ἁπλόος [haplóos] ‘једнострук, једноставан’ + -логија < грч. -λογία [-logía] ‘знање’, λόγος [logós] ‘реч’) редукција слога у речи; својствена је и стандардном језику (нпр. (минералологија >) минералогија; (трагико-комедија >) трагикомедија), и народним говорима (нпр. (инвалид >) валид, (кукуруз >) куруз, (неће да дође >) не да дође). Исп. слог.