основинска реч

основинска реч реч која се са новонасталом речју налази у недвосмисленој формално-семантичкој вези. Исп. мотивација, мотивна реч.

Литература:
Ћорић, Божо,
Творба именица у српском језику (одабране теме), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.