параграф

параграф (клат. paragraphus < грч. παράγραφος  [parágraphos] ‘црта на рубу текста’; фр. paragraphe, енгл. paragraph) 1. посебан став, одломак неког текста (закона, уредбе, правилника и сл.) којим се регулише само једно питање или једна тема и који има целовито значење (обично обележен знаком § и(ли) бројем), члан, одредба, пропис који такав одељак садржи; 2. графички знак [§] испред текстуалних целина (закона, прописа, уредби); 3. део текста којим почиње нови, самостални одломак са целовитим значењем, развијеном једном идејом, члан, чланак, пасус, поглавље. Почетак параграфа увек је у новом реду, а завршетак не треба да прелази у нови пасус.

Литература:
Клајн, Иван, Милан Шипка, Велики речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј, 2006.