пиктограм

пиктограм (од лат. pictus ‘(на)сликан’ + -грам < грч. γράμμα [grámma] ‘слово’; фр. pictogramme, енгл. pictogram) слика или цртеж неког предмета као симбол одређеног појма или речи, знак у сликовном, тј. пиктографском писму. Пиктограм је обично поједностављена слика предмета, која подсећа на предмет или појам који представља. Чита се и разумева дословно, нпр. графички приказ цвета представља цвет. Понекад се употребљава за сликовне знаке који служе за упозорења или упутства. Исп. идеограм.