слово

слово (псл. *slovo, *slovese, стсл. слово, словесе) 1. графички знак (писани или штампани) којим се обично означава једна фонема. Може се састојати од једне или више графема, нпр. латинична слова lj, nj и састоје се од две графеме иако означавају један глас (док у другим језицима нека слова могу означавати и више различитих гласова). У данашњој српској азбуци назив слова једнак је гласу који се одговарајућим словом означава, што значи да српска ћирилица има 30 гласова и 30 слова. У већини писама разликују се велика (мајускула) и мала слова (минускула). 2. типографски знак који се употребљава у штампању неког текста. Исп. фонема, графема, глас, ћирилица, латиница.