црта

црта 1. интерпункцијски знак [–] који може да се користи необавезно уместо других интерпункцијских знакова. Цртом се могу заменити наводници [„”] да се обележи управни говор, нпр. – Био сам најбољи нишанџија у Црној Бари! – рече Станко поносито. Цртом се, уместо запетом, може издвојити и уметнути или накнадно додати део текста, који се одваја или наглашава, нпр. Ујутру – уз гласну музику – дођоше сватови. Такође, црта се може употребити и да замени интерпункцијски знак две тачке [:] у набрајању, нпр. Посетили смо све знаменитости Париза – Лувр, Ајфелов торањ и Нотр Дам. Може се писати и унутар пасуса да би се текст поделио на прегледније садржајне целине. Као интерпункцијски знак, црта се користи као одмакнута, тј. са белинама на обе стране и раздвојног је карактера. 2. правописни знак који се пише између бројева када се пишу цифрама уместо предлога до, нпр. Данашња температура биће 1822 степена. Такође, пише се у везама које означавају просторне релације, нпр. канал Дунав–Тиса–Дунав, пруга Београд–Бар. Пише се и у двојним везама, нпр. Утакмица Звезда–Партизан одлаже се до даљњег. Обавезно се пише и у спојевима речи које означавају коауторства, партнерства и сл., нпр. Граматика Клајн–Пипер, Бојл–Мариотов закон итд. Као правописни знак црта се углавном пише као примакнута, тј. без белина на њеним странама и везног је карактера. Исп. цртица, правописни знаци, правопис, управни говор.