упитник са узвичником

упитник са узвичником интерпункцијски знак као комбинација упитног и узвичног знака који се пише иза упитно-узвичних или узвично-упитних реченица и исказа, упитник и узвичник. Означава комуникативну функцију чуђења, неверице, неслагања, недоумице, запрепашћења и сл., нпр. Зар ниси читао Андрића?! Већ сте се вратили?! Исп. правописни знаци, правопис.