узвичник

узвичник интерпункцијски знак [!] који се пише иза узвика (Ију!), узвичних реченица или израза (Ништа ме не питај!), глагола у императиву (Дођи!) и именице у вокативу (Милане!) када се изговарају повишеним тоном, знак узвика. Може, на крају реченице, означавати и одређену емотивност исказа, нпр. Гле, како је лепа! Може се писати и у загради у неком цитираном тексту, да привуче пажњу читаоца на одговарајуће место у цитату, али тада нема интерпункцијску функцију. Исп. интерпункцијски знакови, правопис.