упитник

упитник интерпункцијски знак [?] који се пише иза упитних реченица, знак питања. Пише се иза сваке упитне независне реченице, и када је yпитни карактер реченице означен формално yпитним речима (нпр. Зашто си дошао? Куда си кренуо? Где идеш? Зар си већ стигао?), и када је формом обавештајне реченице са упитном интонацијом (нпр. Већ си стигао?). Упитник се по правилу нe пише иза зависноупитних реченица, нпр. Милан је питао да ли је Марко дошао. Исп. интерпункцијски знакови, правопис.