транслитерација

транслитерација (од лат. trans + litteraслово’) тип транскрипције који подразумева дословно преношење текста који је написан једним писмом средствима другог писма, односно слова једног алфабета помоћу слова другог алфабета, уз употребу еквивалентних писмених знакова (нпр. из глагољице у латиницу и сл.). Транслитерацијом не треба преносити свако слово једног писма посебним словом другог писма, већ на основу успостављених правила утврдити начин писања одређеног текста у условима доступне графије и у сврху тачне идентификације изворнога и транслитерираног начина писања. Исп. транскрипција, правопис, ортографија.