препозиционализација

препозиционализација (од препозиција < лат. praepositiō ‘стављање напред’) посебан вид конверзије која резултира предлогом; попредложење. Уп. конверзија.