сраслица

сраслица сложеница без спојног вокала добијена у процесу срастања (посебан тип композиције). Као главни критеријум за раздвајање од осталих сложеница предлаже се задржавање саставних делова, облика и поретка у односу на мотивне синтагме, при чему се прелазак из синтагме у сложеницу означава променом или модификацијом значења на лексичком плану и уједињавање акцента на акценатском плану. Исп. композиција.