партикуларизатор

партикуларизатор (од партикула лат. particula ‘делић’ < pars ‘део’) (обично у мн.) језичка средства која се употребљавају да би се направиле бројиве конструкције са иначе небројивим именицама. Могу бити садрживачи (тањир супе, чаша воде, бокал вина) и уобличивачи (две шољице чаја, комад стакла, члан жирија, врста аутомобила). Партикуларизатори су бројиви и њих је могуће нумерички квантификовати (три шоље чаја, два грумена злата). Употребом партикуларизатора уобличивача материја или предмети исказани партитивном допуном уобличавају се и постају бројиви. Овај вид лексичке ненумеричке квантификације мање је прецизан начин означавања квантитативних односа. Исп. квантификатор, бројивост, бројеви.

Литература:

Драгићевић, Рајна, О партикуларизаторима-садрживачима, Српски језик 5/1–2, 427–447, Београд, 2000.

Драгићевић, Рајна, О неким особеностима партикуларизатора-уобличивача, НССуВД 31/1, 137–148, Београд, 2003.

Ивић, Милка, О „партикуларизаторима“, Јужнословенски филолог XXXVI, 1–12, Београд, 1980.