алтернант

алтернант (лат. alternāns партицип презента глагола alternō 1. sg., alternāre ‘чинити нешто наизменично’; енгл. alternant, фр. alternant) глас који учествује у алтернацији; који алтернира; глас који замењује други глас у некој речи при промени њеног облика или творби; резултат гласовне алтернације. Исп. алтернација, глас, гласовна алтернација, фонетика.