амперсанд (&)

амперсанд (&) (енгл. ampersand) интернационални логограм који означава везник „и”. Познат је још и под називом амперсанд (у енглеском језику), „and” знак (знак за „и”) или међународни знак за „и”. У српском језику би најприкладнији назив за овај знак био комерцијално „и” (што је решење којем прибегавају и неки други језици). Знак је графички настао као лигатура латинског везника et („и”), док назив који има у енглеском, амперсанд, води порекло од израза „and per se and”, у значењу „и суштински реч и” (онако како су га ђаци у енглеским школама читали у алфабету када је пракса била да се знак & стави на крај алфабета као 27. слово). Његова употреба се често везује за комерцијалну сферу, користи се у називима фирми, агенција, компанија, производа, као ознака тесне колаборације међу партнерима у различитим писаним документима, филмским сценаријима и сл., као и да означи комерцијална партнерства у брендовима, нпр. Johnson & Johnson, Dolce & Gabbana, Marks & Spencer итд. Користи се и у компјутерским наукама (као симбол у програмским језицима), као и у описним језицима за израду веб-сајтова као што је HTML.

Литература:
Кликовац, Душка, „О знаковима у правопису (3): нереченични (помоћни) правописни знаци и неколико напомена о правописним знацима уопште, Научни састанак слависта у Вукове дане, 48/3, 133–147, 2019.
Брборић, Вељко, Слободан Новокмет, „Познавање помоћних интерпункцијских знакова код ученика средње школе, Књижевност и језик, LXIV/1–2, 201–218, 2017.