бројни (бројевни) придев

бројни (бројевни) придев посебни облик броја којим се квантификују именице плуралија тантум (двоји анали, троје наочаре, петора врата) или именице којима се означава природна целина, пар или група, скуп (троје минђуше – три пара минђуша). Бројни придеви имају облике за сва три рода и мењају се као придевске заменице. У разговору се често замењују збирним бројевима, што није у складу са нормом српског језика (*ауто са троје вратаауто са тројим вратима). Исп. бројеви, плуралија тантум.

Литература:

Зељић, Горан, Морфолошко-семантичке карактеристике бројева у српском језику, Београд, 2016.

Стевановић, Михаило, Савремени српскохрватски језик, књ. 1, Београд, 1975.