бројна (бројевна) именица

бројна (бројевна) именица именица изведена од броја којим се изражава прецизна или приближна квантификација. У бројне именице убрајају се стотина, хиљада, милијарда, милион, нула (избројао је стотину, имала је само хиљаду динара, број заражених је био милион, добили су нула бодова). Други тип су именице на -ица којима се означава тачан број мушких лица (двојица, тројица, двадесет деветорица). Такође, постоје и бројевне разломачке именице (четвртина), које означавају одређени део неке целине, као и апроксимативни бројеви (двадесетак) за означавање приближне вредности. Уз бројне именице се као допуна јављају облици у генитиву множине (милион динара, милијарду становника, стотину чуда, нула поена; двојица студената, тројица синова, деведесет деветорица посланика), осим уз бројне разломачке именице (трећина торте), уз које се јавља партитивни генитив. Бројне именице не треба мешати са именицама које имају број у основи, али нису квантификатори (трећак, двојка). Исп. бројеви, именице, бројни придев.

Литература:

Зељић, Горан, Морфолошко-семантичке карактеристике бројева у српском језику, Београд, 2016.

Стевановић, Михаило, Савремени српскохрватски језик, књ. 1, Београд, 1975.