фитономастика

фитономастика (од фито- < грч. φῠτόν [phytón] ‘биљка’ + ономастика) део лингвистичке дисциплине ономастике који се бави проучавањем фитонима, имена биљака; фитонимика. Исп. фитоним, фитонимија, ономастика.

Литература:
Шпис-Ћулум, Марија, „Фитонимија југозападне Бачке (коровска флора)”, Српски дијалектолошки зборник XLI, 1995.
Шћепановић, Михаило, „Ономастичке категорије и српска ономастичка терминологија”, Књижевност и језик XLV/2–3, 1997, 65–70.
Шћепановић, Михаило, „Српска ономастичка терминологија”, Свет речи, 15–16, 2003, 14–16.