ијекавизам

ијекавизам ијекавски изговор; ијекавски облик; реч или облик у којем се реализује ијекавска рефлексација прасловенског гласа јат <ѣ>; на његовом некадашњем месту у зависности од његовог тадашњег квантитета изговара се /је/, уколико је јат био кратак, или /ије/, уколико је јат био дуг (нпр. млијеко < млѣко; мјесто < мѣсто; дијете < дѣте; пјесма < пѣсма). Исп. екавизам, ијекавски говор, штокавско наречје.

Литература:
Ивић, Павле, Дијалектологија српскохрватског језика: Увод и штокавско наречје, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1984.