именска формула

именска формула вишечлани конвенцијом усвојени антропоним којим се идентификују сви чланови једне заједнице. Именску формулу чине лично име и презиме (Марко Николић, Мила Петровић). Лично име је антропоним на основу кога се особа идентификује и издваја (Лука, Петар, Лена), а презиме је наследни, породични, званични антропоним који указује на припадност појединца одређеној породици (Петровић, Николић, Марковић). Исп. антропоним, лично име, презиме.

Литература:
Шћепановић, Михаило, Снежана Баук, „Терминологија српске антропонимијеˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане, Терминолошка стандардизација лингвистичког описа савременог српског језика 32/3, 2002, 269–287.