индеклинабилност

индеклинабилност (од индеклинабилан < лат. indēclīnābilis) својство речи да не мењају свој облик, да се не деклинирају, непроменљивост. Осим непроменљивих врста речи индеклинабилне могу бити и поједине променљиве речи, на пример, неки придеви страног порекла (браон, тегет, розе), као и имена страног порекла (Дорис, Ингрид, Инес). Исп. непроменљиве речи, деклинација, флексија.